Wiele chorób nowotworowych ma specjalnie wyznaczone dni, lub nawet miesiące świadomości. Dzięki temu możliwe jest budowanie wiedzy na temat schorzeń wśród  ludzi, którzy inaczej mogli by nie zainteresować się tym tematem. Jednak w Polsce wciąż panuje swego rodzaju tabu jeśli chodzi o choroby psychiczne. Tym bardziej ważne jest, aby o nich mówić i uświadamiać ludzi, że naprawdę warto jest prosić o pomoc i leczyć się tak samo jak w przypadku choroby ciała.

Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

30 marca został wybrany jako dzień świadomości Choroby Afektywnej Dwubiegunowej; w Polsce znanej również pod nazwą CHAD, na świecie jako Bipolar Disorder. Jest to choroba, która wpływa znacznie na afekt czyli nastrój. Szacuje się że nawet od 6 do 11% populacji świata choruje na CHAD.

Charakteryzuje się ona bardzo często naprzemiennym występowaniem epizodów depresyjnych i maniakalnych; Lub w łagodniejszej formie depresji i hipomanii. Możliwe jest również wystąpienie połączenia obu tych epizodów, czyli epizodu mieszanego. Pomiędzy każdym epizodem mogą następować okresy remisji i wyciszenia choroby, w niektórych przypadkach mogą one trwać nawet kilka miesięcy lub lat.

Epizody depresyjne charakteryzują się przede wszystkim stale obniżonym nastrojem, utratą radości oraz brak zainteresowania hobby. Również spadek energii przy jednoczesnych problemach ze snem bardzo często są objawami depresji. Bardzo często występują również negatywne myśli, bardzo niska samoocena lub nawet myśli samobójcze.

W przypadku manii mamy do czynienia z odwrotnością depresji, samoocena nagle wzrasta aż do niepokojącego poziomu. Również występują problemy ze snem, jednak tym razem osoba czuje się energetycznie, bez potrzeby snu. Bardzo często wzrasta potrzeba rozmowy, działania, niestety bardzo często również zachowań ryzykownych i nieprzemyślanych zakupów i decyzji.

Parasol podtypów CHAD

Choroba Afektywna Dwubiegunowa to ogólna nazwa, pod którą kryje się siedem podtypów choroby. Choroba Afektywna Dwubiegunowa I typu charakteryzuje się nawracającymi epizodami depresyjnymi, pomiędzy którymi wystąpił chociaż jeden epizod manii. Podtyp II typu to również epizody depresyjne, jednak podzielony epizodem hipomanii. Zaś III podtyp zawiera w sobie nawracające epizody depresyjne, jednak stany manii lub hipomanii nie występują samoczynnie, lecz są wywoływane lekami przeciwdepresyjnymi. Również do tego podtypu zaliczana jest półmania lub hipomania wywołana nadużyciem alkoholu lub innych substancji pobudzających.

Również choroba afektywna sezonowa zaliczana jest do odmiany CHADu. Charakteryzuje się ona występowaniem stanów depresyjnych w okresie jezienno-zimowym, zaś mania lub hipomania pojawia się wówczas w cieplejszych miesiącach roku.

Cyklotymia to przewlekły stan, gdzie naprzemian występuje dystymia oraz hipomania. Pojawia się również „miękkie” spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej, gdzie ciężko wyróżnić konkretne epizody. Jednak zauważalna jest dwubiegunowość nastrojów, występujaca w odpowiednim natężeniu.

Mania jednobiegunowa jest niezwykle rzadką chorobą, przy której nie zauważa się epizodów depresyjnych. Występuje za to jedynie nawracająca mania lub hipomania.