Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko rozwijało się w sposób harmonijny. Aby tak było, opiekunowie muszą szybko reagować na wszelkie odstępstwa od ogólnie przyjętej normy.

Warto byłoby więc dowiedzieć się, co powinien umieć robić 3-latek. Wówczas będziemy zdawać sobie sprawę z tego, kiedy ewentualnie należałoby się udać po fachową pomoc. Niektóre dzieci mogą jej bowiem wymagać.

Jakich umiejętności należy oczekiwać od 3-letniego dziecka?

Trzylatek bez wątpienia powinien dysponować umiejętnością rozpoznawania kolorów. Musi również wiedzieć, do czego służą podstawowe przedmioty. Powinien także posiąść umiejętność samodzielnego spożywania posiłków. Doskonale, jeśli będzie to robił przy stole, wraz z resztą członków swojej najbliższej rodziny.

3-letnie dziecko powinno mieć także na tyle rozwinięte umiejętności manualne, aby móc samodzielnie lepić figurki z plasteliny oraz malować farbkami. Dziecko w tym wieku powinno także mówić oraz korzystać z nocnika lub toalety.

Więcej informacji o rozwoju dziecka znajdziesz w portalu https://rodzina24.pl/.

Kiedy warto udać się z dzieckiem po pomoc do specjalisty?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie odstępstwa w rozwoju dziecka są powodem do zmartwień. Każdy malec rozwija się bowiem indywidualnie, w swoim własnym tempie. Istnieją jednak pewne sygnały, przemawiające za tym, aby udać się po pomoc.

Na pewno należy pomyśleć o niej, jeżeli pociecha nie mówi. Mogą stać za tym różnego rodzaju przyczyny. Być może konieczne będzie wsparcie logopedy bądź psychologa. Problemem może być także brak odpowiednich umiejętności manualnych. Wówczas warto udać się z dzieckiem do fizjoterapeuty. Kto wie, być może źródłem tego problemu jest obniżone napięcie mięśniowe?Jeżeli cokolwiek w rozwoju trzylatka nas niepokoi, dobrze byłoby udać się po pomoc do pediatry. Oceni on, co jest normą, a co odstępstwem od niej. Pokieruje także do specjalisty, jeżeli uzna, że jest to konieczne.